Disclaimer

Disclaimer

Aansprakelijkheid
De op deze website verstrekte informatie dient slechts ter informatie van de gebruiker. Skin Affair tracht naar beste vermogen de juistheid van deze informatie te verzekeren, maar kan niet in alle omstandigheden de juistheid, volledigheid en geschiktheid van deze informatie waarborgen.

Skin Affair is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen, noch voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie op de website, noch voor enige beslissing of handeling welke door de gebruiker zou zijn genomen op grond van de weergegeven informatie.

Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Skin Affair. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Juistheid van informatie en correct gebruik

De gebruiker bevestigt dat de door hem eventueel opgegeven gegevens volledig, juist en waarheidsgetrouw zijn. Indien een andere gebruiker misbruik maakt van de installatie of toegangsmogelijkheden van de gebruiker, is de gebruiker hiervoor verantwoordelijk.


Foutief of oneigenlijk gebruik

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord, opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Links

Het is mogelijk dat Skin Affair op de website een link plaatst naar een andere website waarvan Skin Affair meent dat die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Deze link is evenwel puur informatief.

Algemeen

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Skin Affair behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
Gezien deze voorwaarden je als bezoeker van onze website binden raadt Skin Affair je aan deze pagina op geregelde tijdstippen te raadplegen.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »